หนังสือรับรองนายหน้าประกันวินาศภัย

บริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ ADB ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 โดยให้บริการด้านประกันวินาศภัย แด่บุคคลทั่วไป และนิติบุคคล พันธกิจของบริษัท เพื่อแสวงหาบริษัทประกันภัย ที่เข้าใจถึงความสำคัญของการให้บริการที่มีคุณภาพและการให้ความคุ้มครองที่เหนือกว่า ในราคาที่คุ้มค่า

ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันภัยต่างๆ อนุญาตให้เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทฯ รวมถึงได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ว่า เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย