โปรโมชั่น เมืองไทยประกันภัย

โปรโมชั่น เมืองไทยประกันภัย ราคาเริ่มต้น 6,300 บาท
ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า
ตั้งแต่ปี 2475 ผ่านยุคบุกเบิก สู่ยุคพัฒนา และก้าวสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่สั่งสมมาตลอดกว่า 86 ปี จนเกิดการควบรวมระหว่างบริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ภายใต้ชื่อว่าบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นวันรวมใจเป็นหนึ่ง เป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และการให้บริการ โดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท ให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัว ทำให้การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครั้งนี้ สามารถนำพาบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สู่การเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ครองอันดับ 4 ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย และยังมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล สู่บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด

เช็คเบี้ยประกันภัยและลงเบียน ลุ้นรับส่วนลดพิเศษ ในการซื้อประกันกับ ADB

*หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยอาจจะมีการเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าที่อีกครั้ง*
เช็คประกันรถยนต์

ข้อมูลอื่นๆ สำหรับประกันรถยนต์จาก เมืองไทยประกันภัย

1. ศูนย์ซ่อม/อู่ซ่อมมาตรฐานของเมืองไทยประกันภัย
ค้นหาศูนย์ซ่อม/อู่ซ่อมได้ที่ ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน
2. บริการสินไหมประกันภัยรถยนต์ของเมืองไทยประกันภัย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริการสินไหมประกันภัยรถยนต์
3. การขอเอาประกันภัยรถยนต์ของเมืองไทยประกันภัย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การขอเอาประกันภัยรถยนต์
4. เมื่อโอนกรรมสิทธิ์รถ ความคุ้มครองจากกรมธรรม์จะยังคงอยู่หรือไม่?
เมื่อโอนรถ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถยนต์จะโอนจากเจ้าของรถคนเดิม มาเป็นสิทธิ์ของเจ้าของรถคนใหม่ ทำให้กลายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเข้ามาเป็นผู้เอาประกันภัยแทน ประกันภัยรถยนต์จึงคุ้มครองต่อเนื่องตลอดอายุกรมธรรม์ แต่ต้องโอนรถยนต์โดยเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
5. ประกันรถยนต์ประเภท 1 ทำได้ถึงอายุรถกี่ปี
สำหรับการประกันรถยนต์ประเภท 1 อายุรถที่พิจารณารับประกัน 1- 10 ปี แต่สำหรับบางรุ่นพิจารณารับประกันอายุรถได้ถึง 11-15 ปี
6. หากรถที่ทำประกันภัยรถยนต์ไว้แล้ว เมื่อนำไปติดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม
ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบ โดยส่งรูปถ่าย พร้อมรายละเอียดมายังบริษัท หรือติดต่อผ่านนายหน้าหรือตัวแทนที่ท่านทำประกันไว้
7. ใบเคลมที่พนักงานเคลมออกให้ มีอายุกี่ปี
ควรรีบนำรถเข้าจัดซ่อมที่ศูนย์บริการหรืออู่บริการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ รับประกันรถติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV หรือไม่? รับประกันภัย ยกเว้นรถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์หรือให้เช่า เช่น รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งสินค้า เป็นต้น เบอร์รับแจ้
8. รับประกันรถติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV หรือไม่?
รับประกันภัย ยกเว้นรถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์หรือให้เช่า เช่น รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งสินค้า เป็นต้น
9. เบอร์รับแจ้งอุบัติเหตุ?
โทร. 1484 ศูนย์บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ บริการตลอด 24 ชั่วโมง

โปรโมชั่น & แคมเปญ พิเศษ