โปรโมชั่น อาคเนย์ประกันภัย

อาคเนย์ประกันภัย เริ่มต้น 6,000 บาท ผ่อนชำระเพียงเดือนละ 534 บาท
ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจลีสซิ่ง และธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ กล่าวคือ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจลีสซิ่ง ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจลีสซิ่ง ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

เช็คเบี้ยประกันภัยและลงเบียน ลุ้นรับส่วนลดพิเศษ ในการซื้อประกันกับ ADB

*หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยอาจจะมีการเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าที่อีกครั้ง*
เช็คประกันรถยนต์

ข้อมูลอื่นๆ สำหรับประกันรถยนต์จาก อาคเนย์ประกันภัย

1. ศูนย์ซ่อมมาตรฐานอาคเนย์ประกันภัย
อาคเนย์ประกันภัยมีศูนย์ซ่อมมาตรฐานมากมายหลายแห่งทั่วประเทศ ตรวจสอบรายละเอียดที่ได้ที่ ศูนย์บริการ และอู่คู่สัญญา
2. สาขาของอาคเนย์ประกันภัย
อาคเนย์ประกันภัยมีสาขาทั่วประเทศ ตรวจสอบรายละเอียดที่ได้ที่ สาขา
3. แจ้งอุบัติเหตุ หรือ สอบถามข้อมูลกรมธรรม์ของอาคเนย์ประกันภัย
ติดต่อ 1726 ข้อแนะนำในการแจ้งอุบัติเหตุของอาคเนย์ประกันภัย ตรวจสอบรายละเอียดที่ได้ที่ ข้อแนะนำในการแจ้งอุบัติเหตุ
4. การเรียกร้องสินไหมของอาคเนย์ประกันภัย
ข้อแนะนำในการเรียกร้องสินไหมของอาคเนย์ประกันภัย ตรวจสอบรายละเอียดที่ได้ที่ ข้อแนะนำในการเรียกร้องสินไหม
5. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยประเภทต่างๆสำหรับ รถยนต์/รถจักรยานยนต์ของอาคเนย์ประกันภัย
คุณสามารถดาวน์เอกสารโหลดเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสารเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย
6. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอาคเนย์ประกันภัย
คุณสามารถดาวน์เอกสารโหลดแอพเพื่อดูรายละเอียดสิทธิพิเศษต่างๆได้ที่ ดาวน์โหลดแอพเพื่อดูสิทธิพิเศษ
7. เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ต้องปฏิบัติอย่างไร?

1. แจ้งให้บริษัททราบทันที กรณีแจ้งเป็นหลักฐานให้จด หมายเลขรับแจ้ง ไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อภายหลัง
2. รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
• ยี่ห้อ ทะเบียนรถ หมวดจังหวัด
• หมายเลขกรมธรรม์
• เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขี่
• สถานที่เกิดเหตุ หรือจุดสังเกตุที่เห็นได้ง่าย
• ลักษณะการเกิดเหตุ
3. หลังจากโทร.แจ้งแล้วให้รอ ณ ที่เกิดเหตุ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่รับแจ้ง อุบัติเหตุ
4. ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ เว้นแต่
• มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ
• รู้ผิดถูกแน่นอน และมีหลักฐาน
• เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขี่
5. ไม่ควรตกลงชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อไม่แน่ใจในลักษณะอุบัติเหตุ
6. กรณีมีผู้บาดเจ็บ ให้ช่วยเหลือนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และแจ้งให้บริษัททราบ
7. ท่านสามารถนำรถเข้าซ่อมกับอู่คู่สัญญาของบริษัทฯ ตามที่ท่านสะดวก
8. เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์แบบไม่มีคู่กรณีต้องปฏิบัติอย่างไร?
กรณีเกิดอุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี อาทิ กระจกบังลมหน้าแตก ชนรั้ว หรือเบียดเสา ให้ดำเนินการดังนี้
1. โทร.แจ้งการเกิดอุบัติเหตุให้บริษัททราบทันที เพี่อขอเลขรับแจ้ง
2. นำเลขรับแจ้งเข้าติดต่ออู่คู่สัญญาเพี่อดำเนินการซ่อม หากต้องการเข้าซ่อมกับอู่ที่ไม่ใช่อู่คู่สัญญา กรุณาติดต่อบริษัท เพี่อประเมินราคาก่อนดำเนินการจัดซ่อม

โปรโมชั่น & แคมเปญ พิเศษ