โปรโมชั่น เอเชียประกันภัย

โปรโมชั่นประกันรถยนต์ เอเชียประกันภัย ประกันชั้น 1 เพียง 11,000 บาท ประกันรถยนต์ชั้น 35+ เพียง 4,999 บาท
ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะเพิ่มศูนย์ บริการทั่วประเทศให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่อีก 170 แห่งทั่วประเทศในขณะเดียวกันบริษัทฯจะเพิ่มศูนย์ขยายงานอีก 680 แห่งควบคู่กันไป เพื่อมอบโอกาสทางด้านสายงานอาชีพแก่ผู้สนใจทั่วๆไปอีกด้วย และ ยังให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทและมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อันได้แก่ กรมธรรม์ประเภทต่างๆ ให้มีความหลากหลาย และสามารถรองรับทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน โดยมีการดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันภัยรถยนต์เป็นหลักซึ่งมีทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ, ประกันอัคคีภัย, การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต สำหรับอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยประจำปี 2547 รวม 192 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 380 %

เช็คเบี้ยประกันภัยและลงเบียน ลุ้นรับส่วนลดพิเศษ ในการซื้อประกันกับ ADB

*หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยอาจจะมีการเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าที่อีกครั้ง*
เช็คประกันรถยนต์

ข้อมูลอื่นๆ สำหรับประกันรถยนต์จาก เอเชียประกันภัย

1. เบอร์รับแจ้งอุบัติเหตุ?
กรณีแจ้งอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่าง โทรศัพท์แจ้งเหตุ 02-869-3333 สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ช่องทางการแจ้งอุบัติเหตุ มีอะไรบ้าง?

1.โทรศัพท์แจ้งเหตุ กรณีแจ้งอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่าง โทรศัพท์แจ้งเหตุ 02-869-3333 สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ติดต่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อมห้างคู่สัญญา ติดต่อโดยตรงที่ศูนย์บริการสินไหม,สำนักงานใหญ่ หรือสาขา
2.CLAIM ONLINE (เปิดเคลมที่ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน หรือ ร้านกระจก) ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้องสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมได้โดยตรง ไม่ต้องโทรแจ้งบริษัทประกันภัยก่อนโดยเปิดเคลมที่อู่คู่สัญญา / ศูนย์ซ่อมห้างคู่สัญญาหรือร้านกระจก
-เคลมไม่เกิน 5 ชิ้นหลัก หรือ ค่าแรงไม่เกิน 10,000 บาท
-ค่าอะไหล่ไม่เกิน 5,000 บาท ศูนย์ซ่อมมาตรฐานเป็นผู้จัดอะไหล่เท่านั้น
-รายชื่อศูนย์ซ่อมมาตรฐานที่สามารถเปิด CLAIM ONLINE
-รายชื่อร้านกระจก
3. ค้นหาอู่บริการ ศูนย์บริการได้ที่ไหน?
ลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คอู่/ศูนย์บริการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ คลิกที่นี่

โปรโมชั่น & แคมเปญ พิเศษ