โปรโมชั่น สินมั่นคงประกันภัย

สินมั่นคงประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด
ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการรับประกันวินาศภัยเป็นหลักเริ่มดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด ต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันรถยนต์เป็นหลักและเป็นบริษัทฯ แรกที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียนภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันจัดอยู่ในห้าอันดับแรกของบริษัทฯ ที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด

เช็คเบี้ยประกันภัยและลงเบียน ลุ้นรับส่วนลดพิเศษ ในการซื้อประกันกับ ADB

*หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยอาจจะมีการเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าที่อีกครั้ง*
เช็คประกันรถยนต์

ข้อมูลอื่นๆ สำหรับประกันรถยนต์จาก สินมั่นคงประกันภัย

1. เมื่อแจ้งเคลมแล้ว ใบเคลมมีอายุกี่ปี
สำหรับใบเคลมนั้นจะมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ ซึ่งหมายความว่า ผู้เอาประกันภัยสามารถนำรถเข้าซ่อมได้ภายในช่วงระหว่างเวลา 2 ปี แต่สินมั่นคงฯ อยากแนะนำว่า ภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุและได้รับใบเคลมมาแล้ว ควรนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันทีหรืออย่างช้าภายใน 15 วัน เพราะการปล่อยความเสียหายให้เกิดขึ้นไว้นาน อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายเกินกว่ารายการที่ระบุไว้ในใบเคลมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดสนิมขึ้นตามรอยของการเฉี่ยวชน ซึ่งกรณีนี้ บริษัทฯ จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเท่านั้น และจะทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ด้วยตัวเอง
2. ค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) คืออะไร
ค่าเสียหายส่วนแรก คือ ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเอง เช่น ในการประกันภัยรถยนต์มีการกำหนดความเสียหายส่วนแรกไว้ที่ 2,000 บาท/ครั้ง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในแต่ละครั้ง หากความเสียหายเท่ากับ 2,000 บาทหรือน้อยกว่า จะไม่ได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัย แต่ผู้เอาประกันต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง หากความเสียหายเท่ากับ 3,000 บาท ผู้เอาประกันจะจ่ายเพียงเพียง 2,000 บาทเท่านั้น ส่วนบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เพิ่มขึ้น 1,000 บาทเอง
3. การประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ กับไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่แตกต่างกันอย่างไร และสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้กี่คน
การประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ (ต้องมีใบอนุญาตขับขี่) สามารถเลือกระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ 2 คน โดยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามช่วงอายุของผู้ขับขี่ตั้งแต่ 5 -20% การระบุชื่อผู้ขับขี่ เบี้ยประกันจะถูกกว่าไม่ระบุชื่อ หากมีการระบุชื่อจะมีส่วนลดโดยกำหนดตามอายุของผู้ขับขี่ ดังนี้ อายุ 18 - 24 ปี ลด 5% อายุ 25 - 35 ปี ลด 10% อายุ 36 - 50 ปี ลด 15% อายุ 50 ปีขึ้นไป ลด 20% ทั้งนี้ สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ 2 คน แต่จะระบุคนเดียวก็ได้ โดยจะคิดค่าเบี้ยประกันจากผู้ขับขี่ที่มีอายุความเสี่ยงสูง นั่นคือ จะคิดจากอายุของผู้ขับขี่ที่อายุน้อยที่สุด
4. ค้นหาอู่บริการ ศูนย์บริการได้ที่ไหน?
ลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คอู่/ศูนย์บริการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ คลิกที่นี่
5. เบอร์รับแจ้งอุบัติเหตุ
แจ้งอุบัติเหตุโทร 1596 ศูนย์บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ บริการตลอด 24 ชั่วโมง

โปรโมชั่น & แคมเปญ พิเศษ