โปรโมชั่้น วิริยะประกันภัย

ทำประกันรถยนต์ วิริยะประกันภัย ราคาถูก ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้
ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คือบริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ด้วยมูลค่าเบื้ยประกันภัยรับในปี 2556 ที่สูงถึง 33,983.11 ล้านบาท และครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 22 กว่า 74 ปี กับประสบการณ์ที่สั่งสมด้านการเป็นผู้นำทางด้านประกันภัย ดำเนินงานอย่างโปร่งใส ยึดหลัก "ความเป็นธรรม คือ นโยบาย" มาอย่างต่อเนื่อง คุณภาพด้านการบริหารองค์กรที่ได้ศักยภาพ และคุณภาพการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้เป็นบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งมาโดยตลอด

ประกันภัยรถยนต์จาก วิริยะประกันภัย

เช็คเบี้ยประกันภัยและลงเบียน ลุ้นรับส่วนลดพิเศษ ในการซื้อประกันกับ ADB

*หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยอาจจะมีการเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าที่อีกครั้ง*
เช็คประกันรถยนต์

ข้อมูลอื่นๆ สำหรับประกันรถยนต์จาก วิริยะประกันภัย

1. ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย
วิริยะประกันภัยมีศูนย์ซ่อมมาตรฐานมากกว่า 503 แห่งทั่วประเทศ ตรวจสอบรายละเอียดที่ได้ที่ ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน
2. บริการพิเศษของวิริยะประกันภัย

1.บริการให้คำปรึกษาช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน (กรณีรถไม่เกิดอุบัติเหตุ) - บริการพิเศษจากวิริยะประกันภัย บริการให้คำแนะนำช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน โดยบริการประสานงานช่วยเหลือเหตุรถเสียฉุกเฉิน ประสานงานรถยก สำหรับลูกค้าและบุคคลทั่วไป สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ฯ/สาขาของวิริยะประกันภัย ใกล้บ้านคุณหรือปรึกษาศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ สายด่วนโทร. 1557, 02-239-1557 เคลมบริการ
2. บริการเคลมนัดหมาย โดยลูกค้าสามารถแจ้งนัดหมายวัน-เวลา สถานที่ไว้ล่วงหน้ากับพนักงานเคลมเพื่อรับบริการเคลมประกัน กรณีที่ไม่สะดวกมาใช้บริการที่ศูนย์ฯบริการ/ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน (ศูนย์ฯเคลม) ของวิริยะประกันภัย โดยลูกค้าสามารถเลือกสถานที่ตามความสะดวกและเหมาะสม เช่น บ้านพักของลูกค้า ที่ทำงาน หรือห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โทร. 1557 หรือ 02-239-1557
3. ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของวิริยะประกันภัย
คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ได้ด้วยตัวเองที่ ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์
4. การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย
คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยได้ที่ ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
5. ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยของวิริยะประกันภัย
คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยได้ที่ ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
6. บริการให้คำปรึกษาช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนของวิริยะประกันภัย (กรณีรถไม่เกิดอุบัติเหตุ)
บริการพิเศษจากวิริยะประกันภัย บริการให้คำแนะนำช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน โดยบริการประสานงานช่วยเหลือเหตุรถเสียฉุกเฉิน ประสานงานรถยก สำหรับลูกค้าและบุคคลทั่วไป สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ สายด่วนโทร. 1557, 02-239-1557
7. เคลมบริการ

1. บริการเคลมนัดหมาย โดยลูกค้าสามารถแจ้งนัดหมายวัน-เวลา สถานที่ไว้ล่วงหน้ากับพนักงานเคลมเพื่อรับบริการเคลมประกัน กรณีที่ไม่สะดวกมาใช้บริการที่ศูนย์ฯบริการ/ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน (ศูนย์ฯเคลม) ของวิริยะประกันภัย โดยลูกค้าสามารถเลือกสถานที่ตามความสะดวกและเหมาะสม เช่น บ้านพักของลูกค้า ที่ทำงาน หรือห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โทร. 1557 หรือ 02-239-1557

2. บริการเคลมโดยผู้ประกอบการศูนย์ซ่อมฯ(อู่)ในโครงการ บริการพิเศษสำหรับลูกค้าวิริยะประกันภัย เพื่อความสะดวก รวดเร็วของลูกค้าที่เกิดเหตุสามารถใช้บริการเคลมประกันกับศูนย์ซ่อมฯ (อู่) ในโครงการได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

3. บริการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ทุกศูนย์ฯ/สาขาวิริยะประกันภัย ด้วยระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วประเทศ เตรียมพร้อมสำหรับบริการลูกค้าผู้ติดต่อเบิกค่าสินไหมทดแทน

ปล.ข้อเสียของการ เคลมประกันรถยนต์บ่อยๆอาจจะทำให้รถของท่านเสียประวัติหรือเสียสิทธิในการรับส่วนลดได้

8. ปัจจัยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย?

- แจ้งยกเลิกกรมธรรม์เพื่อขอรับค่าเบี้ยประกันภัยคืนบางส่วน
- โอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์ โดยที่ผู้เอาประกันภัยเดิม จะต้องมีเอกสารยินยอมให้เปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจตามโครงสร้างใหม่ อาศัยปัจจัยต่างๆ ในการคำนวณเบี้ยประกันภัย ดังนี้
1.ลักษณะการใช้รถยนต์
เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยประกันภัย เช่น รถยนต์ที่มีความเสี่ยงภัยน้อยกว่าจะเสียเบี้ยประกันภัยถูกกว่า
2.ขนาดรถยนต์
รถขนาดเล็กมีความเสี่ยงภัยน้อยกว่ารถยนต์ขนาดใหญ่เบี้ยประกันภัยจึงต้องต่ำกว่า
3.กลุ่มรถยนต์
รถแต่ละยี่ห้อมีราคาอะไหล่และค่าซ่อมแตกต่างกัน จึงได้แบ่งกลุ่มรถยนต์ออกเป็น 5 กลุ่ม โดยอาศัยราคาค่าซ่อมและราคาอะไหล่เป็นตัวกำหนด
4.อายุรถยนต์
เป็นตัวแปรที่ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง
5.อายุผู้ขับขี่
ผู้มีอายุในวัยหนุ่มสาวมีความคึกคะนองและมีสถิติเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าวัยกลางคน
6.การระบุชื่อผู้ขับขี่
จะเสียเบี้ยประกันภัยต่ำกว่าไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ถ้าทำประกันภัยในจำนวนเงินเอาประกันสูง ย่อมเสียเบี้ยประกันภัยสูงกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต่ำกว่า
7. อุปกรณ์พิเศษ
เช่น อุปกรณ์ดัมพ์ อุปกรณ์ไฮดรอลิค เป็นต้น ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
9. ความเสียหายส่วนแรกคืออะไร?
ความเสียหายส่วนแรก หมายถึงจำนวนเงินค่าความเสียหาย ในแต่ละครั้งที่ผู้เอาประกันภัยตกลงรับ ผิดชอบเองในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจากอุบัติเหตุจากรถ
10. เมื่อเกิดเหตุคุณจะต้องทำอย่างไร?

- แจ้งอุบัติเหตุทันทีต่อบริษัทประกันภัย
- เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทดำเนินการสำรวจความเสียหายแล้ว จะให้ใบรับแจ้งเหตุไว้
- นำเอกสารใบรับแจ้งเหตุไปให้บริษัทประกันภัยคุมราคาทรัพย์สินที่เสียหายก่อนทำการซ่อม
- นำรถเข้าซ่อมกับอู่ที่บริษัทเสนอ หรืออู่ที่ท่านเลือก (กรณีตกลงราคากันได้) หรืออู่กลางกรมการประกันภัย
- เมื่อรถซ่อมเสร็จ ควรสำรวจความเรียบร้อยก่อนรับกลับคืน และลงนามในเอกสารรับรถตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

โปรโมชั่น & แคมเปญ พิเศษ