ทิพยประกันภัย Dhipaya

ทิพยประกันภัย ชั้น 1 ชั้น 2+ ชั้น 3+ Dhipaya
ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 โดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท กว่า 69 ปีที่ทิพยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำการประกันวินาศภัย ความสำเร็จเกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า Trust & Simple Trust ความแข็งแกร่งของโครงสร้างผู้ถือหุ้นและความแข็งแกร่งทางการเงินของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้เรายังมีพนักงานที่เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยระบบงานที่ทันสมัย

เช็คเบี้ยประกันภัยและลงเบียน ลุ้นรับส่วนลดพิเศษ ในการซื้อประกันกับ ADB

*หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยอาจจะมีการเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าที่อีกครั้ง*
เช็คประกันรถยนต์

ข้อมูลอื่นๆ สำหรับประกันรถยนต์จาก ทิพยประกันภัย

1. บริษัทมีส่วนลดสำหรับผู้เอาประกันที่ต้องการต่ออายุในปีถัดไปหรือไม่?
กรณีในปีที่ทำประกันไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น หรือมีแต่เป็นฝ่ายถูก (สามารถแจ้งคู่กรณีได้) จะได้รับส่วนลดประวัติดี 20%, 30%, 40% และสูงสุด 50%
2. การประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ กับไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่แตกต่างกันอย่างไร และสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้กี่คน ?
การระบุชื่อผู้ขับขี่ เบี้ยประกันจะถูกกว่าไม่ระบุชื่อ หากมีการระบุชื่อจะมีส่วนลดโดยกำหนดตามอายุของผู้ขับขี่ ดังนี้
- อายุ 18 - 24 ปี ลด 5%
- อายุ 25 - 35 ปี ลด 10%
- อายุ 36 - 50 ปี ลด 15%
- อายุ 50 ปีขึ้นไป ลด 20% ทั้งนี้ สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ 2 คน โดยจะคิดค่าเบี้ยประกันจากผู้ขับขี่ที่มีอายุความเสี่ยงสูง"
3. กรณีที่ระบุชื่อผู้ขับขี่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ บุคคลที่ขับขี่ไม่ใช่ผู้ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์จะมีผลอย่างไร?
จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีซ่อมรถของผู้เอาประกัน 6,000.- บาท แรก และถ้ามีการชดใช้ค่าเสียหายทรัพย์สินของคู่กรณี จะต้องรับผิดชอบ 2,000.-บาทแรก รวมเป็น 8,000.-บาท
4. กรณีที่ผู้เอาประกันภัย ได้ขายรถยนต์ให้แก่ผู้อื่นจะต้องทำอย่างไร?

- แจ้งยกเลิกกรมธรรม์เพื่อขอรับค่าเบี้ยประกันภัยคืนบางส่วน
- โอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์ โดยที่ผู้เอาประกันภัยเดิม จะต้องมีเอกสารยินยอมให้เปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันภัย
5. ค้นหาอู่บริการ ศูนย์บริการได้ที่ไหน?
ลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คอู่/ศูนย์บริการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ คลิกที่นี่
6. ช่องทางการเคลม
แจ้งอุบัติเหตุโทร 1736 กด 1 ศูนย์บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ บริการตลอด 24 ชั่วโมง ช่องทาง APP TIP FLASH CLAIM

โปรโมชั่น & แคมเปญ พิเศษ