โปรโมชั่น นวกิจประกันภัย

โปรโมชั่นประกันภัยรถ นวกิจประกันภัย ผ่อนเริ่มต้น 575 บาท/เดือน
ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า
บริษัท หล่วงหลีประกันภัย จำกัด ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2476 โดยบุคคลในตระกูลหวั่งหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับประกันวินาศภัย โดยในยุคแรกของการก่อตั้งได้รับประกันเฉพาะด้านอัคคีภัยและภัยทางทะเล ต่อมาวันที่ 15 สิงหาคม 2528 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด จากนั้นบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท และในปี 2535 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2536 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโดยคนไทย ที่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการรับประกันวินาศภัยมากว่า 88 ปี ดำเนินธุรกิจการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยรถยนต์จาก นวกิจประกันภัย

เช็คเบี้ยประกันภัยและลงเบียน ลุ้นรับส่วนลดพิเศษ ในการซื้อประกันกับ ADB

*หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยอาจจะมีการเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าที่อีกครั้ง*
เช็คประกันรถยนต์

ข้อมูลอื่นๆ สำหรับประกันรถยนต์จาก นวกิจประกันภัย

1. ค้นหาอู่บริการ ศูนย์บริการได้ที่ไหน?
ลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คอู่/ศูนย์บริการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ คลิกที่นี่
2. เบอร์รับแจ้งอุบัติเหตุ
แจ้งอุบัติเหตุโทร 1748 ศูนย์บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ บริการตลอด 24 ชั่วโมง ช่องทาง Line ID @nkiclaim
3. ประกันนวกิจ มีรถทดแทนใช้ระหว่างซ๋อมหรือไม่?
ในกรณีที่เป็นฝ่ายถูก นวกิจมีรถทดแทนให้ใช้ระหว่างซ่อม สูงสุด 10 วัน/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

โปรโมชั่น & แคมเปญ พิเศษ