กรุงเทพประกันภัย

บริษัทกรุงเทพประกันภัย ประกันกรุงเทพ ลดราคาประกันชั้น 1 เพียง 16,000 บาท
ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดยคุณชิน โสภณพนิช ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทประกันภัยอย่างเป็นทางการ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2490 ภายใต้ชื่อว่า "บริษัท เอเซียพาณิชย์ประกันสรรพภัย จำกัด (The Asia Insurance Co., Ltd.) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท ต่อมาในปี 2507 บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด จากนั้นได้มีการขยายกิจการและเพิ่มทุนจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2521 บริษัทฯ ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในชื่อ "บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)" ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคง มากกว่า 70 ปี มีทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท สามารถรับประกันภัยได้ครบทุกประเภท ภายใต้การแนวการบริหารงานที่เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นสากล และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยมีสาขาและสำนักงานให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ

ประกันภัยรถยนต์จาก กรุงเทพประกันภัย

เช็คเบี้ยประกันภัยและลงเบียน ลุ้นรับส่วนลดพิเศษ ในการซื้อประกันกับ ADB

*หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยอาจจะมีการเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าที่อีกครั้ง*
เช็คประกันรถยนต์

ข้อมูลอื่นๆ สำหรับประกันรถยนต์จาก กรุงเทพประกันภัย

1. กรณีต้องการแจ้งเคลมรถยนต์จะต้องทำอย่างไร
ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งเคลมรถยนต์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1620 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลและให้คำแนะนำช่องทางการบริการเคลมที่ลูกค้าสะดวก หรือทำเคลมผ่านระบบ iClaim ทั้งบนเว็บไซ
2. กรุงเทพประกันภัยมีอู่หรือศูนย์ซ่อมฯ รถยนต์ที่ไหนบ้าง
กรุงเทพประกันภัยมีอู่สำหรับจัดซ่อมรถยนต์ให้แก่ลูกค้า ทั้งประเภทศูนย์ซ่อมมาตรฐาน (อู่ในสัญญา) และศูนย์ซ่อมตัวแทนจำหน่าย (อู่ห้าง) ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ คลิกที่นี่ หรือแอปพลิเคชัน BKI iCare
3. หากลูกค้าประสงค์นำรถเข้าซ่อมอู่ที่ลูกค้าเลือกเอง (อู่นอกสัญญา) ต้องดำเนินการอย่างไร
ก่อนการจัดซ่อม ลูกค้าต้องนำรถไปติดต่อกับอู่ที่ลูกค้าประสงค์จะจัดซ่อม เพื่อให้อู่จัดทำใบเสนอราคาหลังจากนั้นจึงนำรถพร้อมใบเสนอราคามาติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อประเมินราคาและตกลงค่าซ่อมให้แก่ลูกค้าได้ตามราคามาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
4. กรณีลูกค้ามีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์แต่หมดอายุ ยังสามารถดำเนินการแจ้งเคลมได้หรือไม่
ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมรถยนต์ได้ตามปกติ แม้ว่าในช่วงเกิดเหตุใบขับขี่ของลูกค้าจะหมดอายุก็ตาม
5. เอกสารเคลมสูญหาย ต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง
ลูกค้าสามารถส่งคำร้องพร้อมสำเนาบัตรประชาชนเพื่อขอเอกสารฉบับใหม่ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาและส่งเอกสารใบเคลมรับรองฉบับสำเนาให้กับลูกค้าเพื่อนำไปจัดซ่อมต่อไป
6. บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองต่ออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เพิ่มเติม เช่น สเกิร์ต สปอยเลอร์ เป็นต้น ด้วยหรือไม่
กรณีความเสียหายต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ บริษัทฯ จะรับผิดชอบตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
7. กรุงเทพประกันภัยมีบริการรถใช้ระหว่างซ่อมหรือไม่
บริษัทฯ ยังไม่มีบริการรถสำรองใช้ในระหว่างการจัดซ่อมรถให้แก่ลูกค้า
8. เมื่อได้รับหลักฐานการแจ้งซ่อม (ใบเคลม) จากบริษัทฯ แล้วต้องดำเนินการจัดซ่อมภายในระยะเวลาเท่าไหร่
ลูกค้าต้องจัดซ่อมภายในระยะเวลาของกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครอง เพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้าในการตรวจสอบความเสียหายที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากอุบัติเหตุในครั้งนี้

โปรโมชั่น & แคมเปญ พิเศษ