เดอะวันประกันภัย

โปรโมชั่น เดอะวันประกันภัย ลดราคาเหลือ 4,700 บาท/ปี - Asia direct เอเชียไดเร็คโบรคเกอร์
ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า
สินทรัพย์ประกันภัย เป็นบริษัทของคนไทยที่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในแวดวงการประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท นับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 38 ปี จนปัจจุบันมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท ทำให้มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดเป็น 2,640 ล้านบาท เพื่อให้การดำรงเงินกองทุนของบริษัท ที่ต้องดำรงไว้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามระบบ Early Warning System (EWS) รวมถึงการที่ต้องสำรองเงินทุนสำหรับอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สินจัดสรรฯให้เพียงพอ ตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสินทรัพย์ประกันภัย คือ บริษัทฯกลุ่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (Beauty Gems Group) บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำการรีแบรนด์บริษัทใหม่ พร้อมกับเปลี่ยนแปลงชื่อและโลโก้ใช้ชื่อใหม่ว่า บริษัทเดอะวัน ประกันภัย จำกัด(มหาชน) โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.2564 สาเหตุของการทำรีแบรนด์ครั้งนี้จริงๆแล้วก็เพราะบริษัทต้องการปรับชื่อกิจการของบริษัทเราให้ดูเหมาะสมและสอดคล้องกับการเป็นบริษัทประกันภัยในยุคดิจิทัล ซึ่งมีความทันสมัย และมีชื่อเรียกง่าย รวมถึงเป็นสากลมากขึ้น อีกทั้งตั้งแต่มีการซื้อกิจการและเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจากตระกูลชลวิจารณ์ มาเป็นตระกูลศรีอรทัยกุลเป็นเวลานานแล้ว บริษัทเราก็ยังไม่เคยเปลี่ยนชื่อกิจการหรือทำรีแบรนด์เลย โดยใช้”สินทรัพย์ประกันภัย”ชื่อเก่ามาตลอด จึงเห็นว่า เป็นเวลาอันควรและเหมาะสมแล้วที่จะทำการเปลี่ยนแปลง และทำให้เวลาบริษัทต้องดิวงานกับบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศ(รีอินชัวเรอร์ต่างประเทศ) บริษัทรีฯตปท.ก็จะง่ายขึ้น ในกหารเรียกชื่อบริษัท เพราะว่า คำว่า”เดอะวัน”ภาษาอังกฤษ เมื่อแปลเป็นภาษาไทยก็มีความหมาย “1” ซึ่งชื่อฝรั่งและชื่อไทยเป็นตัวเดียวกันด้วย จึงเป็นเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเราเห็นควรว่าใช้ชื่อ “เดอะวัน”ประกันภัยน่าจะเหมาะสมที่สุด

เช็คเบี้ยประกันภัยและลงเบียน ลุ้นรับส่วนลดพิเศษ ในการซื้อประกันกับ ADB

*หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยอาจจะมีการเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าที่อีกครั้ง*
เช็คประกันรถยนต์

ข้อมูลอื่นๆ สำหรับประกันรถยนต์จาก เดอะวันประกันภัย

1. อู่/ศูนย์บริการของเดอะวันประกันภัย
เดอะวันประกันภัยมีอู่/ศูนย์บริการหลายแห่งทั่วประเทศ ตรวจสอบรายละเอียดที่ได้ที่ อู่/ศูนย์บริการ
2. เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานต่างๆของเดอะวันประกันภัย
ตรวจสอบรายละเอียดที่ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานต่างๆ
3. เบอร์รับแจ้งอุบัติเหตุ
ลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คอู่/ศูนย์บริการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ คลิกที่นี่
4. ทำประกันแล้ว สามารถตรวจสอบความคุ้มครองได้หรือไม่?
สามารถตรวจสอบความคุ้มครองได้ตามนี้ ตรวจสอบความคุ้มครอง
5. กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ ลูกค้าและคู่กรณีสามารถแยกย้ายออกจากจุดเกิดเหตุได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไร
ลูกค้าและคู่กรณีสามารถแยกย้ายออกจากจุดเกิดเหตุได้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและการจราจรที่ติดขัด แต่ต้องถ่ายรูปหรือทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อตรวจสอบลักษณะการเกิดเหตุ หรืออาจทำบันทึกการเกิดอุบัติเหตุพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

โปรโมชั่น & แคมเปญ พิเศษ