ไทยไพบูลย์ประกันภัย

โปรโมชั่น ไทยไพบูลย์ประกันภัย เริ่มต้นที่ 8,400 บาท เท่านั้น
ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ถือกำเนิดขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต และเติมเต็มความมั่นใจในธุรกิจโดยเชื่อมั่นในหลักการแห่งการเป็นบริษัทประกันภัยคุณภาพ ที่ดำเนินกิจการอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความมั่นคง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล เราดำรงความมั่นคงอย่างยั่งยืนมากกว่า 80 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีดัชนีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ตามหลักเกณฑ์การกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) ที่ คปภ.กำหนดมากถึง 1,108.13% (ข้อมูลการเงิน ณ 30 กันยายน 2562) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,750 ล้านบาท

ประกันภัยรถยนต์จาก ไทยไพบูลย์ประกันภัย

เช็คเบี้ยประกันภัยและลงเบียน ลุ้นรับส่วนลดพิเศษ ในการซื้อประกันกับ ADB

*หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยอาจจะมีการเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าที่อีกครั้ง*
เช็คประกันรถยนต์

ข้อมูลอื่นๆ สำหรับประกันรถยนต์จาก ไทยไพบูลย์ประกันภัย

1. มีอู่หรือศูนย์ซ่อมฯ รถยนต์ที่ไหนบ้าง
ลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คอู่/ศูนย์บริการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ คลิกที่นี่
2. กรณีต้องการแจ้งเคลมรถยนต์จะต้องทำอย่างไร?
ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งเคลมรถยนต์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 9635 กด 77 บริการตลอด 24 ชั่วโมง
3. ใบขับขี่หมดอายุ และรถเกิดอุบัติเหตุเราเป็นฝ่ายผิด บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายหรือไม่?
ลูกค้าสามารถสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ตามปกติ แม้ว่าในช่วงเกิดเหตุใบขับขี่ของลูกค้าจะหมดอายุก็ตาม

โปรโมชั่น & แคมเปญ พิเศษ